Tag Archives

Archive of posts published in the tag: misio

Dopatge

Era el quart cop que sortien i, a la fi, els tocava actuar. Fins ara…