Tag Archives

Archive of posts published in the tag: parlament

Tassa turística

El president va picar amb tanta força la maça contra la futa que el got…

L’Edicte de Barcelona

El 31 de març de 1492, per ordre de Ferràn d’Aragó i Isabel de Castella,…