Tag Archives

Archive of posts published in the tag: Topol

Tradicions

Què entenem per «tradicional»? I el «tradicionalisme»? Alguns d’aquests tradicionalistes, més que mantenir una identitat sembla que vulguin tornar a aquell passat que, lentament, s’oblida.