Tag Archives

Archive of posts published in the tag: comunicació

Parole

Seria convenient que ens paréssim a pensar allò que volem dir, per tal de poder dir allò que pensem.