Tag Archives

Archive of posts published in the tag: desgracia

Acta sobre la Desgràcia de Ciutadella feta a la Ciutat de Constantinoble a 7 d’octubre de 1558

Die VII mensis octobris, anno a nativitate Domini MDL octavo Los die y any desús…